VÅRA TJÄNSTER

Stödboende

Boendelösningar

På vår verksamhet erbjuder vi stödboende och träningslägenheter för vuxna över 21 år som behöver stöd i sin vardag. Vi förstår att varje individ har unika behov och utmaningar, och därför är vårt stöd skräddarsytt för att passa varje persons situation.

Vem kan ansöka? 

Våra stödboenden är tillgängliga för personer som kämpar med olika utmaningar såsom:

 

  • Kriminalitet
  • Missbruk
  • Skyddsbehov
  • Psykisk ohälsa
Öppenvårdtjänster

Bosociala stödinsatser

Bosociala stödinsatser för ungdomar i riskzon är en tjänst som erbjuds till ungdomar och unga vuxna som befinner sig i en situation som kan leda till negativa konsekvenser för deras liv.

Vi skyddar och stärker unga i riskzon:

  • Sätter in förebyggande och stöttande insatser.
  • Skapar en trygg och inkluderande miljö.
  • Familjestöd för en mer positiv hemmiljö

Tillsammans får vi en bättre bild:

  • Samarbete ger aktuell information om ungdomarnas situation.
  • Vi identifierar behov och trender för effektiva insatser.
  • Vi arbetar med att öka självkänslan, sociala färdigheter och stöttar individen i att skapa positiva relationer.
Familjehem

Förstärkt Familjehemsvård med Holistiskt Perspektiv

Vi betraktar våra klienter ur ett holistiskt perspektiv, vilket innefattar ekonomi, social situation, tillhörighet, boende, hälsa och rättsliga frågor. Vårt mål är att stödja hela människan och hjälpa dem på deras unika resa mot en bättre tillvaro.

Vi har noggrant utvalda familjehem i Mellansverige och erbjuder kontinuerligt stöd och handledning till dessa. En grundregel för oss är att vi inte bedriver verksamhet där vi inte själva kan vara på plats inom 60 minuter, vilket säkerställer snabb respons och närvaro vid behov.

Välkommen till Lynx Omsorg, där varje individ får en personlig och helhetsinriktad vård i en trygg, och stöttande miljö.

Individuell vägledning

Helhetsinriktad vård

Anpassat stöd

Närvarande personal