Lynx omsorg AB är ett medarbetardrivet företag som erbjuder tjänster inom öppenvården och boende i träningslägenheter.

Vi finns till för myndigheter, företag och organisationer inom det sociala, psykosociala och neuropsykiatriska området.

Vi jobbar nära våra uppdragsgivare med individuellt anpassade insatser och stor tillgänglighet. På så sätt skapar vi goda relationer samt trygghet i våra uppdrag.